חידונים אינטראקטיביים סביב לוח השנה היהודי

חידון אינטראקטיבי רב משתתפים, בו חשיבה מהירה היא שם המשחק.