חידונים אינטראקטיביים לתאריכים חסידיים בחב"ד

חידון אינטראקטיבי רב משתתפים, בו חשיבה מהירה היא שם המשחק.