תקנון ותנאי שימוש

מבוא

1. אתר זה מופעל ע”י מושקא קהניאל ע.מ. 032557233, מרח’ לבנון ישראל 9/4 חיפה 2650235 אשר ייקרא להלן : “מקדמיה” ו/או “האתר”.

2. האתר משמש למכירת שירות של סדנאות וערכות לסדנאות בהפעלה עצמית כדלקמן :

2.1. ערכות לסדנאות בהפעלה עצמית.
2.2. חידון אינטראקטיבי.
2.3. הפעלות בת מצווה.
2.4. סדנאות בהפעלה ע”י מקדמיה.
2.5. קורסים לסדנאות מוקלטות לצפייה באתר.
2.6. אירועים והרצאות פרונטלי.
2.7. אירועים בשידור לייב.
שייקראו להלן : “המוצרים“.

3. האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

4. החלוקה בתנאי השימוש לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.

5. הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

6. עצם רכישת המוצרים באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בין הרוכש לבין מקדמיה.

7. השימוש באתר, במידע ובתכנים המוצגים בו, כפוף לתנאי השימוש. הגלישה והשימוש באתר ייחשבו להסכמה מצד המשתמש לכל התנאים, ההתניות וההודעות כאמור.

8. האמור באתר אינו מהווה הצעה להתקשרות עם מקדמיה או לכריתת חוזה או הזמנה להצעה כאמור או מצג לעריכת עסקה כלשהי ואין בו כדי ליצור התחייבות מטעם מקדמיה להעניק שירות כלשהו או לכרות עסקה כלשהי או בכלל.

9. יובהר, כי המשתמש אינו חייב להסכים לאמור בתנאי השימוש – אולם אם אינו מסכים לאמור בהם, עליו לצאת מהאתר ולא לעשות שימוש בו או בתכנים המוצגים בו.

10. זמינות המידע במסגרת האתר אינה תמידית ולעיתים אף כפופה להסכמים של מקדמיה ו/או מי מטעמה עם צדדים שלישיים, לפיכך מקדמיה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן ו/או לבטל ו/או להסיר יישום, שירות, מוצר או תוכן ספציפי מהאתר, מעת לעת, באופן מיידי וללא התראה מראש ובכפוף לדין החל ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

הגבלת השימוש באתר

11. בלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא מקדמיה רשאית למנוע ממשתמש מלעשות כל שימוש באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

11.1. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
11.2. המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש;
11.3. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במקדמיה ו/או במי מטעמה ו/או בצד ג’ כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר.

אבטחת מידע ופרטיות

12. מקדמיה רשאית להשתמש במידע המופיע בהזמנת המוצרים על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.

13. מקדמיה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת מקדמיה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא מקדמיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

14. מקדמיה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע”י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.

15. בלחיצה על “שלח” יש משום הסכמה למקדמיה ו/או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של מקדמיה בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק.

16. במידה שתרצו בכל עת להסיר את פרטיכם האישיים מרשימת התפוצה של מקדמיה התקשרו לטלפון: 046101161 או שלחו מייל לכתובת office@macademic.co.il.

כשרות המוצרים

17. כל מוצרי המזון אשר משווקים באתר מקדמיה כשרים למהדרין על פי כשרות בד”ץ העדה החרדית.

18. על אף האמור לעיל, באחריות המזמין לבדוק את התאמת הכשרות בעצמו.

אזהרת אלרגנים

19. הערכות להכנת שוקולד עשויות להכיל רכיבים אלרגנים לרבות, חלב, סויה, אגוזים למיניהם, גלוטן, בוטנים, שומשום, וביצים ועוד.

20. במידה, שידועה רגישות כלשהי למזונות הנ”ל ו/או למזונות כלשהם, מומלץ להימנע מרכישת הערכות הנ”ל ובכל מקרה, למען הסר ספק, השימוש בערכות הנ”ל על אחריותו הבלעדית של הרוכש.

הרכישה

21. האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצרים באמצעות האינטרנט.

22. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי / העברה בנקאית / המחאה שתשלח למקדמיה והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע”י חברת האשראי ואו על ידי מקדמיה.

23. מחיר המוצר באתר כולל מע”מ.

24. מקדמיה שומרת לעצמה את הזכות להקטין ו/או לשנות את מגוון המוצרים ולהפסיק את השיווק ומכירת המוצרים בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר זה על פי שיקול דעתה.

תנאי תשלום

25. תשלום עבור הרכישה באתר הינו באמצעות כרטיס אשראי / העברה בנקאית ו/או המחאה למועד תשלום ‘שוטף 30/60+ יום’ ממועד הרכישה שתשלח למקדמיה והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע”י חברת האשראי ואו על ידי מקדמיה.

מדיניות החזרות וביטולים

26. בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, או ממועד קבלת פרטי העסקה – לפי המאוחר, ניתן לבטל עסקה באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של מקדמיה.
27. על אף האמור לעיל, בערכות לסדנאות המכילות מוצרי מזון רגישים לטמפרטורה כגון שוקולד וכדו’, ההחזרה תתבצע על ידי הלקוח, זיכוי כספי יתקבל לאחר בדיקת תקינות המזון.

28. ביטול עסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת פקס או דואר אלקטרוני ממקדמיה המאשר את הבקשה לביטול העסקה.

29. במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר למקדמיה כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח.

30. החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ובתנאי שלא חלפו 30 יום מתאריך רכישת המוצר.

31. במקרה של ביטול העסקה, ללא פגם במוצר, מקדמיה הרוכש/ת יחויבו בדמי ביטול בגובה 5% מהעסקה או 100 ש”ח – לפי הנמוך מביניהם.

32. אם ביטול העסקה יתבצע לאחר שהלקוח כבר קיבל את המוצר לרשותו, הלקוח יישא בעלות משלוח המוצר חזרה למקדמיה, זאת בנוסף לדמי הביטול.

אספקה והובלת המוצר

33. מקדמיה תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר מכירות, תוך 10 ימי עסקים.

34. מקדמיה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.

35. משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע”י הלקוח בעת הרכישה או שהלקוח רשאי לאסוף את המוצר באופן עצמאי.

36. מחיר המוצר אינו כולל את עלות המשלוח אלא אם צוין אחרת בעקבות הנחה נקודתית ואו שימוש בקוד קופון.

שירות לקוחות ואחריות

37. בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של מקדמיה באתר האינטרנט ו/או בטלפון 046101161.

38. מקדמיה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצרים לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של מקדמיה.

הגבלת אחריות

39. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש באתר, בכל מקרה ובשום מצב מקדמיה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמם של אלו לא יישאו בחבות או באחריות כלשהי לכל אחד מאלה:

39.1. לכל הוצאה, אובדן או נזק עקיפים, תוצאתיים או נסיבתיים לרבות הפסד כלכלי, אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו”ב, אשר יגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש באתר ו/או מעשה או מחדל של מקדמיה ו/או מי מטעמה;

39.2. לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה במקדמיה, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או שירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי השימוש ולא יזכו את המשתמש בכל סעד ו/או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא למשתמש כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט מקדמיה עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור;
39.3. לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם מעשים או מחדלים של המשתמש ו/או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת.
39.4. לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע )או ניסיון לבצע כל אחד מאלה( באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת.
39.5. לכל הוצאה, אובדן או נזק שייגרמו למשתמש כתוצאה מעדכון ו/או ביטול ו/או הסרה של תכנים מהאתר ו/או הורדת האתר )או חסימת הגישה אליו לפרקי זמן סבירים ומקובלים לצרכי תחזוקה ו/או שדרוג.

קניין רוחני

40. כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה הינן רכושה הבלעדי של מקדמיה.

41. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם מקדמיה.

דין וסמכות שיפוט

42. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, חיפה, ירושלים או ב”ש תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

חייג!