חידונים אינטראקטיביים

חידון אינטראקטיבי רב משתתפים, בו חשיבה מהירה היא שם המשחק.